प्रधानमंत्री आवास योजना
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
F
E
E
D
B
A
C
K
प्राप्त अर्ज  
मंजूर अर्ज  
Total Visitors   PMAY Solapur

लाभार्थी लॉगीन

महत्वाची सूचना

  • प्रतिज्ञा पत्रात झालेल्या बदला बाबत : दि. 23-09-2016 सर्व नोंदणीकृत संगणक केंद्र व महा-ई-सेवा केंद्रांनी नवीन प्रतिज्ञा पत्राचा नमुना डाऊनलोड करून घ्यावा.

  • ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनचे उद्घाटन : दि. 09-09-2016 ऑनलाईन लाभार्थी रजिस्ट्रेशनचे काम, ०९/०९/२०१६ पासून ते २४/११/२०१६ पर्यंत सुरु करण्यात येत आहे.